Dyskryminacja w pracy- używanie polskiego

Equality Tribunal rozpatrzył w zeszłym roku skargę Polaków przeciwko spółce, która jest operatorem kilku restauracji McDonalds. W ocenie Equality Officer dyskryminacja w pracy poprzez zakaz używania polskiego to nei dyskryminacja

Uzasadnienie decyzji

Wskazano, iż każdy z tych trzech powodów samoistnie uzasadnia wprowadzenie wymogu rozmowy w języku angielskim: efektywność biznesu, kwestie BHP oraz atmosfera między pracownikami (ang. „inclusion”).

Fakty

W sprawie tej strony zgodnie wskazały, że wymóg angielskiego dotyczył terenu restauracji oraz biur, natomiast już w kantynie pracownicy mieli prawo porozumiewać sie w ich ojczystym języku. Sugeruje to, że zakaz rozmowy w języku polskim w trakcie przerw w pracy może być przejawem dyskryminacji, chyba, że będzie to wpływało na atmosfere w miejscu pracy i skargi innych pracowników (np. że nie rozumieją treści rozmowy, ale podejrzewają, że sa „obgadywani”- wspomnianej powyżej „inclusion”).

Odrębna kwestia, to wprowadzanie zakazów po tym, jak wcześniej pracodawca zatrudnił pracowników mając pełną świadomość co do ich praktycznej nieznajomości języka angielskiego. Warto jednak pamiętac aby w CV „nie przesadzić” ze wskazaniami poziomu naszego zaawansowania językowego.

Używanie języka polskiego w pracy

Treść uzasadnienia decyzji sądu sugeruje, że jeżeli inni pracownicy nie składają uzasadnionych skarg co do posługiwania sie przez współpracowników innym językiem niż angielski w miejscu pracy, jednakże w trakcie przerw, to wprowadzenie przez pracodawce zakazu w takim zakresie może zostać uznane za dyskryminację.

Uzasadnienie decyzji sądu można znaleźć tutaj.