LLP- Spółka Partnerska

Zawiadomienie

Uprzejmie informujemy, że od 1 czerwca 2020 Kancelaria Prawna Hoban Boino została zarejestrowana i upoważniona do działania jako spółka partnerska, i od tej daty partner spółki partnerskiej nie jest odpowiedzialny majątkiem osobistym za długi, zobowiązania, które zostały zaciągnięte w związku z prowadzeniem działalności spółki partnerskiej (niezależnie, czy te zobowiązania są zobowiązaniami spółki partnerskiej, osobistymi partera, czy też innego partnera lub partnerów tejże spółki partnerskiej lub którgokolwiek pracownika, agenta lub przedstawiciela spółki partnerskiej) i niezależene jak zobowiązanie powstało.

Powyższe dotyczy tylko osobistej odpowiedzialności partnera i nie wyklucza ani nie ogranicza egzekucji względem majątku spółki partnerskiej za jakikolwiek dług, zobowiązanie. Od 1 czerwca 2020 Ustawa Partnership Act 1890 ma zastosowanie do spółki partnerskiej w zakresie w jakim nie jest to niezgodne z Rodziałem 3 część 8 Ustawy.

Co do znaczy dla Państwa

Nic nie zmienia się w kwestii usług jakie oferujemy i prowadzonej obsługi Państwa sprawy. Ciągle posiadamy to samo ubzpieczenie odpowiedzialności cywilnej z racji wykonywanego zawodu w kwocie €1,500,000- potwierdzenie dostępne tutaj.

Pytania?

Prosimy o kontakt telefoniczny lub email z Joanne lub Krystianem, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania.