Zakup pierwszej nieruchomości w Irlandii

Znaleźli Państwo idealną nieruchomość i Państwa oferta została przyjęta. Co dalej?

Teraz należy wpłacić depozyt/opłatę rezerwacyjną i wyznaczyć prawnika. Serdecznie zachęcamy, żeby zwrócić się z tym do nas. Po wybraniu Hoban Boino jako swojego prawnika, trzeba jak najszybciej przekazać agencji nieruchomości nasze dane kontaktowe. Następnie agencja dostarczy Hoban Boino wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą nam szybko i sprawnie zająć się Państwa sprawami. Po ich otrzymaniu skontaktujemy się z prawnikiem sprzedającego w celu uzyskania umów i pozostałej dokumentacji.

Na tym etapie powinni Państwo już przekazać nasze dane swojemu bankowi. Generalnie mogą Państwo mieć zgodę pożyczkodawcy, jednak po uzgodnieniu warunków sprzedaży, będą Państwo musieli powiadomić o tym pożyczkodawcę. Następnie zostanie sporządzona pełna oferta, która z kolei zostanie wysłana do Hoban Boino w Państwa imieniu.

Powinni Państwo również jak najszybciej zorganizować ekspertyzę budowlaną nieruchomości i przesłać jej kopię do Hoban Boino. Więcej informacji, dlaczego ekspertyza jest ważna tutaj

Umowa przedwstępna

Po otrzymaniu umów od prawnika sprzedającego, zapoznamy się z treścią tytułu własności i zgłosimy wszelkie zapytania dotyczące umowy przedwstępnej, aby upewnić się, że z tytułem własności jest wszystko w porządku i że cała wymagana dokumentacja zostanie dostarczona przy finalizacji. W Hoban Boino dbamy o to, aby wszystkie istotne sprawy były w należytym porządku, uwzględniając prawo własności, zobowiązania właściciela, planowanie, dostęp i podatki, takie jak lokalny podatek od nieruchomości.

Po otrzymaniu odpowiedzi na zapytania dotyczące umowy przedwstępnej, konieczne będzie spotkanie się z nami w celu podpisania umowy i pozostałej dokumentacji.

Na tym etapie będą Państwo zobowiązani do wpłacenia pozostałej kwoty 10% depozytu. Na przykład kupują Państwo dom za €300,000.00 i wpłacili agencji nieruchomości €5,000.00 opłaty rezerwacyjnej, a pozostałą kwotę €25,000.00 będą Państwo musieli uiścić jako różnicę depozytu. W Hoban Boino dopilnujemy, aby depozyt został bezpiecznie wpłacony w Państwa imieniu. Mogą być Państwo absolutnie pewni, że zostaną podjęte wszelkie środki gwarantujące ochronę Państwa depozytu.

Po podpisaniu umowy przez Państwa zostanie ona przekazana do podpisania prawnikowi sprzedającego, a kiedy otrzymamy jedną kopię umowy podpisaną przez sprzedającego, wówczas będą Państwo objęci wiążącą umową zakupu nieruchomości. Na tym etapie zostanie również potwierdzony termin zakończenia zakupu.

Kwestie prawne

W międzyczasie, czekając na odesłanie do nas podpisanej umowy przez prawnika sprzedającego, wyślemy do banku całą dokumentację "prawną" (dokumentację wymaganą przez bank, którą podpisują Państwo przy podpisywaniu umowy) w celu przygotowania do wypłaty środków. Oddział banku skontaktuje się z Państwem również w celu uporządkowania pozostałych formalności, takich jak: stałe zlecenie zapłaty, polisa na życie, ubezpieczenie domu oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przez bank w celu realizacji wypłaty środków.

Kiedy już cała dokumentacja zostanie dostarczona do banku, uruchomimy środki finansowe i dokończymy proces zakupu. W tym samym czasie dostarczymy Państwu saldo na rachunku tej transakcji z wyszczególnieniem ceny zakupu, naszych kosztów i opłaty skarbowej, a na około dwa dni przed zakończeniem transakcji będą Państwo musieli przekazać te środki na nasze konto.

Dzień przed zakupem

Na dzień przed zakończeniem procesu zakupu zalecamy Państwu ponownie obejrzeć nieruchomość i dokonać ostatecznej inspekcji.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, w dniu zakończenia procesu zakupu agent nieruchomości przekazuje klucze z reguły późnym popołudniem, najczęściej po godzinie 16:00.

... i po zakupie

Po zakończeniu transakcji zakupu Hoban Boino zajmie się rejestracją prawa do nieruchomości w księgach wieczystych na Państwa nazwisko. Następnie wyślemy Państwu kopię aktu własności, zwanego folio, i prześlemy Państwa akt własności do banku, gdzie będzie on przechowywany przez cały okres trwania Państwa hipoteki.

Tak wygląda zazwyczaj procedura zakupu nieruchomości. Standardowo taki proces trwa około 8-10 tygodni od momentu otrzymania umów, jednakże mogą wystąpić nieprzewidziane okoliczności. W Hoban Boino zawsze staramy się na bieżąco informować Państwa o przebiegu całej procedury, a naszym celem jest jak najsprawniejsze doprowadzenie sprawy do końca.

Życzymy Państwu powodzenia przy zakupie!