Świadczymy pomoc frankowiczom. Nasza Kancelaria, we współpracy z Wrocławską Kancelarią,  oferuje profesjonalną reprezentację kredytobiorców w sprawach o roszczenia wynikające z umów kredytów denominowanych i indeksowanych kursem walut obcych (franka szwajcarskiego, Euro, USD). Pomoc obejmuje żądanie zwrotu świadczeń nienależnych Bankom, a wpłaconych przez kredytobiorców wskutek klauzul niedozwolonych (abuzywnych) stosowanych przez Banki w umowach zawieranych z konsumentami.

Unieważnienie kredytu we frankach – pomoc dla frankowiczów

Domagamy się stwierdzenia nieważności umów kredytowych oraz zwrotu nadpłaconych kwot. Sądy w Polsce coraz częściej unieważniają umowy lub dokonują ich „odfrankowienia” tzn. pomijają kurs waluty przy przeliczaniu zadłużenia kredytobiorcy. Każde z tych rozwiązań, zarówno unieważnienie kredytu we Frankach, jak i „odfrankowienie” umowy, jest niezmiernie korzystne dla Frankowiczów i pozwala zaoszczędzić istotne kwoty. Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na temat możliwości unieważnienia kredytu we frankach lub jego „odfrankowienia”.

Zlecenie prowadzenia sprawy w Irlandii

Umożliwiamy Państwu udzielenie pełnomocnictwa na terenie Irlandii bez konieczności podróżowania do Polski. Prowadzenie postępowania nie wymaga Twojej osobistej obecności w Polsce. Współpracę rozpoczynamy od dokonania przez nas bezpłatnej analizy umowy kredytu i wskazania czy istnieje możliwość dochodzenia roszczeń od banku. Klienci umowy dostarczają mailowo– zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Więcej informacji w naszych Aktualnościach Prawnych