Spory Spadkowe

Dlaczego dochodzi do sporów?

Spory dotyczące testamentów mogą wynikać z różnych przyczyn i mogą prowadzić do konfliktów rodzinnych, a nawet potencjalnych procesów sądowych. Często spory pojawiają się z powodu braku przejrzystości woli zmarłego. Dlatego też jest to bardzo ważne, żeby testament został prawidłowo sporządzony lub przynajmniej zweryfikowany przez prawnika.

Kto może podważyć testament?

Chociaż na ogół spory powstają pomiędzy członkami rodziny i osobami bliskimi, testament może zostać podważony przez każdą osobę, która twierdzi, że ma prawo do udziału w spadku.

Najczęstsze kwestie sporne obejmują:

  • Ważność testamentu.
  • Zdolność spadkodawcy do sporządzenia testamentu.
  • Wywieranie nadmiernego wpływu lub przymusu.
  • Niedostateczne zabezpieczenie małżonka lub dziecka.
  • Zachowanie wykonawcy testamentu/zarządcy spadku.

Kiedy testament może być podważony?

Niezależnie od tego, czy podważa się testament, czy też się go broni, należy jak najszybciej udać się do prawnika zajmującego się prawem spadkowym, ponieważ terminy przedawnienia roszczeń mogą się różnić w zależności od rodzaju podejmowanych działań.

Jak możemy pomóc?

Po stracie bliskiej osoby, dodatkowe wyzwanie, jakim jest obrona testamentu, może spowodować ogromny stres w już i tak bardzo trudnym czasie. W Hoban Boino doradzimy Państwu jaki wybrać sposób działania i udzielimy praktycznych rad odnośnie mocnych i słabych stron konkretnej sytuacji. Osoba chcąca zakwestionować testament może skorzystać z różnych możliwości działania, jednak szczegóły każdej sprawy wymagają starannej analizy przez prawnika specjalizującego się w prawie spadkowym, po której będzie on mógł doradzić, na jakie możliwe sposoby postępowania się zdecydować.

Nasi specjaliści pomogą Państwu w osiągnięciu polubownego rozwiązania sporu, który może, ale nie musi wiązać się z wniesieniem sprawy do sądu. Na każdym etapie postępowania udzielimy Państwu wskazówek, aby doprowadzić do rozwiązania sporu i podziału spadku Państwa bliskiej osoby zgodnie z jej życzeniem.