Termenul legal pentru intentarea unui proces de către victimele care au suferit vătămări corporale s-a diminuat

Responsabilitatea părții vătămate

Legea irlandeză prevede obligația părții care inițiază o procedură privind vătămările corporale să trimită o notificare prealabilă părții adverse înainte de a demara procesul în instanță. Această notificare stabilește baza presupusei vătămări și oferă pârâtului posibilitatea de a-și recunoaște răspunderea. În realitate, notificarea are rolul de a înștiința partea adversă că intentarea unui proces este iminentă.

Începând cu anul 2004 termenul legal prevăzut de lege pentru înștiințarea părții adverse printr-o notificare prealabila era de doua luni, din momentul la care a avut loc vătămarea. În cazul în care reclamantul nu trimitea acea notificare în timpul prevăzut de lege, „instanța sesizată poate” în conformitate cu secțiunea 8 din Legea privind răspunderea civilă și instanțele judecătorești din 2004 să:
„ (a) respinge cererea ca nefondata
(b) sau acolo unde interesul legii este mai presus:
(i) nu se pronunță asupra despăgubirilor legate de costurile reclamantului, sau
(ii) deduce aceste sume din totalul despăgubirilor pe care ar trebui sa le primească reclamantul.”

Modificarea legii

Începând cu data de 19 Iunie 2019, legea prevede că termenul legal pentru trimiterea unei notificări prealabile este de numai o lună de la data la care a avut loc vătămarea. Această schimbare a legii pune o presiune mult mai mare asupra celor care vor să depună o astfel de cerere în instanță. Instanța poate considera că intențiile reclamantului nu sunt serioase din moment ce acesta nu și-a îndeplinit obligația de a notifica partea adversă în timpul prevăzut de lege sau și-a îndeplinit-o în afara termenului. Aceste fapte pot avea consecințe ce țin de cuantumul despăgubirilor ce vor fi acordate părții vătămate.

Un alt aspect important al acestui amendament este că, în conformitate cu legislația anterioară, care prevedea că instanța „poate” să considere ca neîndeplinită obligația, noua legislație prevede că instanța „va” considera ca neîndeplinită obligația, aprecierea instanței pentru fiecare caz în parte fiind înlăturată.

Consecințe
Consecința acestei modificări este aceea că neîndeplinirea obligației de a notifica prealabil pârâtul în termen de o lună va fi cu siguranță luată în considerare la încheierea procesului în ceea ce privește cuantumul despăgubirilor acordate.

Ce înseamnă acest lucru pentru partea vătămată? Dacă ați suferit vătămări corporale și intenționați să faceți o plângere, este foarte important să contactați cât mai urgent un avocat, astfel încât să existe suficient timp pentru a evalua cazul dvs. și, dacă este necesar, pentru a trimite o notificare prealabilă parții adverse în timp util.

Foarte important
Nu faceți confuzie între termenul legal de 2 ani pentru introducerea unei acțiuni în instanță de către partea vătămată și termenul legal de o lună pentru notificarea pârâtului. Chiar dacă nu ați notificat pârâtul în termen de o lună, tot aveți dreptul de a intenta un proces în termen de 2 ani de la data la care a avut loc vătămarea/accidentul, însă în această situație vor exista repercusiuni asupra cuantumului despăgubirilor.

Vă rugăm să o contactați pe Violeta: +353 89 205 9939

* În cazul litigiilor contencioase, un avocat nu poate percepe onorarii sau alte taxe ca și procent din despăgubire sau din înțelegerea dintre părți