Accesul la bunurile de pe teritoriul Irlandei- Cerere străini- Fără testament irlandez

Dacă aveți de-a face cu moștenirea unei persoane dragi care a decedat într-o țară străină, poate fi necesar să solicitați recunoașterea drepturilor de către statul Irlandez în cazul în care persoana decedata se afla în următoarele situații:

 • Deținea atât bunuri mobile cât și imobile în Irlanda
 • Deținea bunuri mobile numai în Irlanda
 • Deținea bunuri imobile numai în Irlanda

O astfel de cerere va fi necesară indiferent dacă persoana iubită a murit în străinătate;

 • Testator – care avea un testament valid
 • Ne-testator – care nu avea un testament sau avea unul ne valid

Atunci când cineva moare cu un testament valid, recunoașterea drepturilor (grant of probate) este documentul legal furnizat de instanță care permite celor dragi să se ocupe de moștenire.

În cazul în care cineva moare fără un testament valid, acordarea unei scrisori de administrare este documentul legal furnizat de instanță care permite celor dragi să se ocupe de moștenire.

Pașii pentru depunerea unei cereri la biroul de Succesiuni din Irlanda variază ușor în funcție de existența sau nu a unui testament valid.

Conținutul moștenirii

Pentru a stabili ce tip de documente sunt necesare pentru depunerea unei cereri la biroul de Succesiuni din Irlanda, trebuie mai întâi să stabiliți conținutul proprietății defunctului. Exemplu de bunuri mobile ar consta în bani în conturi bancare, polițe de asigurare, pensii etc. Bunurile imobile se referă în general la proprietăți imobiliare, cum ar fi apartamente, case etc.

De remarcat este faptul că unele instituții pot elibera bunuri de valoare minimă fără a fi nevoie de o astfel de cerere. Acest lucru este în totalitate la latitudinea lor, dar este permis, în mod normal, atunci când bunul are o valoare scăzută, de exemplu, un sold mic pe un cont bancar poate fi eliberat dacă este mai mic de 10.000 €.

Câteva exemple de situații în care recunoașterea drepturilor (grant of probate) va fi necesară, dacă moștenirea conține următoarele bunuri:

 • Proprietate imobiliară
 • Bani în conturi bancare.
 • Pentru a accesa fonduri pentru conturile de pensii (de exemplu, sistemul de pensii pentru lucrătorii în construcții și alte scheme similare).
 • Plățile polițelor de asigurare (de exemplu, prestația de deces în serviciu).

Ce vom avea nevoie de la dvs.?

Înainte de a putea depune orice cerere către oficiul de Succesiuni, vom solicita o copie cu sigiliu și certificată a recunoașterii drepturilor (sau echivalentul) care a fost emis în țara în care defunctul își avea domiciliul.

Dacă din acest document reiese clar că persoana care solicită este în drept să administreze moștenirea, aceasta ar trebui să fie suficientă pentru cererea către statul Irlandez.

Dacă dreptul la moștenire nu este clar, atunci poate fi necesară o declarație pe propria răspundere. Acesta este un document legal întocmit de un avocat din țara de origine care stabilește dreptul solicitantului la moștenire în conformitate cu legea țării respective.

Cum vă putem ajuta noi?

Pentru a intra în posesia bunurilor aflate pe teritoriul unei țări străine ,ale persoanei dragi, vom face anchetele corespunzătoare cu privire la jurisdicția relevantă și vă vom ajuta în procesul de eliberare a  documentelor necesare, prin corespondență cu instituțiile relevante dacă este necesar.

Vom lucra cu dvs. în toate etapele procesului și vă vom ajuta cu următoarele:

 • Comunicarea cu instituțiile financiare și cu alte instituții.
 • Sfaturi privind documentația necesară.
 • Pregătirea și depunerea documentației necesare.
 • Angajarea traducătorilor de documente profesionale în numele dumneavoastră, acolo unde este esențial.
 • Comunicarea și instruirea avocaților străini în legătură cu o cerere legală, dacă este necesar.
 • Pregătirea conturilor.

La Hoban Boino, echipa noastră de experți va colabora cu dvs. pentru a vă asigura că cererea pentru recunoașterea drepturilor este completată eficient și vă va ajuta în toate problemele pentru a asigura administrarea la timp a moștenirii persoanei dragi.

Glosar de termeni

 • Testator – persoana care moare și deține un testament valid.
 • Ne-testator – persoana care moare însă nu deține un testament sau deține unul ne-valid.
 • Succesiune – procesul legal prin care bunurile persoanei decedate sunt împărțite moștenitorilor.
 • Recunoașterea drepturilor (grant of probate) – documentul legal emis de către o instanță, care recunoaște drepturile moștenitorilor de a intra în posesia moștenirii defunctului, când există un testament valid.
 • Scrisoarea de administrare - documentul legal emis de către o instanță, care recunoaște drepturile moștenitorilor de a intra în posesia moștenirii defunctului, când nu există un testament valid.
 • Bunuri - termenul general pentru toate bunurile pe care persoana le deținea în momentul morții sale.
 • Declarație pe propria răspundere – document legal certificat de un avocat independent, cu sediul în țara de domiciliu.
 • Proprietate imobiliară - termen general care se referă la teren și orice proprietate situată pe acesta.