Despăgubiri în caz de accident fatal*

Din păcate, oamenii mor în urma accidentelor. Ei sunt adesea tați iubitori, mame singure, care oferă inclusiv sprijin financiar familiei și rudelor.

Dacă cineva moare din cauza „faptei nelegiuite a altuia” în circumstanțe care ar fi îndreptățit partea vătămată (persoana care a murit) să solicite și să recupereze daunele, persoana care ar fi fost răspunzătoare de o astfel de despăgubire (partea responsabilă) este răspunzătoare în cadrul unei acțiuni care poate fi începută în beneficiul persoanelor care se aflau în grija persoanei decedate.

Există mai multe reguli foarte specifice în legătură cu modul în care persoanele care se aflau în grija persoanei decedate pot solicita daune:

  • Există o singură acțiune posibilă (deci toate persoanele îndreptățite, aflate în întreținerea decedatului vor deschide împreună o singura procedură în instanță)
  • Acțiunea în instanță este depusă de reprezentantul legal al defunctului; o astfel de persoană are un titlu legal să reprezinte persoana decedată; după trecerea a 6 luni de la deces, acțiunea poate fi depusă de orice persoană care se afla în grija defunctului
  • Acțiunea inițiată va fi în beneficiul tuturor persoanelor aflate în întreținerea decedatului (mai jos găsiți informații despre persoanele care se aflau în grija persoanei decedate)

 

Definiția persoanelor aflate în întreținerea decedatului

Petru persoana aflată în întreținere se include:

  • soț, partener civil, părinte, străbunic, părinte vitreg, copil, nepot, copil vitreg, frate, soră
  • persoană a cărei căsătorie (sau parteneriat civil) cu defunctul a fost desfăcută prin divorț
  • persoană care nu era căsătorită cu decedatul, dar care, până la moartea acestuia, trăia cu decedatul în concubinaj pentru o perioadă continuă de cel puțin trei ani

 

Accident fatal - când se depune acțiunea în instanță

Este foarte important de menționat faptul că, deși statutul limitărilor este același în ceea ce privește intervalul de timp - doi ani de la data decesului sau de la data la care a luat la cunoștință persoana în favoarea căreia este introdusă acțiunea (se aplică data ulterioară) , urmează un proces diferit. Vă rugăm să rețineți că toți cei aflați în întreținere trebuie sa fie stabiliți întrucât poate fi introdusă o singură acțiune. Există, de asemenea, un alt formular care trebuie depus la Consiliul pentru vătămări (Injuries Board).

 

Accident fatal - despăgubiri

Există trei categorii de despăgubiri pe care persoanele care se aflau în întreținerea defunctului le pot solicita:

  • vătămarea, ca fiind pierderea suportului personal, ceea ce înseamnă pierderea ajutorului financiar ca urmare a decesului (pierderea dependenței financiare)
  • stresul mental
  • cheltuielile de înmormântare

 

Pierderea suportului financiar

Daunele care pot fi recuperate pot fi sub forma unei compensații pentru pierderea pecuniară suportată de persoanele care se aflau în întreținerea defunctului. Aceste daune vor fi calculate printr-o comparație rezonabilă a beneficiului pecuniar aferent celui care se afla în întreținere dacă viața defunctului ar fi continuat. Așadar, pentru a o spune în termeni simpli, este o compensație pentru pierderea monetară suportată de cei care depindeau de defunct ca sursă de venit. Fiecare persoană trebuie să demonstreze care este pierderea în cazul său individual.

Ca exemplu, în cazul unui copil al persoanei decedate, acest suport va fi echivalentul ajutorului financiar care ar fi existat dacă acea persoană nu ar fi murit și ar fi sprijinit copilul până la vârsta de 18 sau 23 de ani, dacă copilul urmează studii universitare.

 

Despăgubiri pentru stresul mental

Daunele pentru tulburările mintale legate de accidentele fatale sunt separate de alte forme de daune care pot fi recuperate. Așadar, ca exemplu, părinții care, din păcate, au asistat la moartea copilului lor într-un accident rutier, pot cerere despăgubiri pentru șoc emoțional (adică o cerere separată), precum și o cerere de daune pentru suferință psihică.

Suma maximă care poate fi acordată pentru stresul mental al persoanelor care se aflau în grija decedatului este de 25.394 EUR. Dacă există mai mult de o persoană, suma respectivă reprezintă suma totală care trebuie împărțită între toate acele persoane.

 

Cheltuieli funerare

Aceste cheltuieli funerare trebuie să fie de natură rezonabilă, ținând cont de cultura, rasa și religia decedatului. Trebuie să strângeți toate dovezile pentru toate plățile efectuare cu înmormântarea, astfel încât să poată fi recuperate.

 

Pentru orice problemă o puteți contacta pe Violeta: +353 89 205 9939