umowa franki

Victima unui accident este obligată să mențină un nivel scăzut al pierderilor

Obligația victimei accidentului

În cazul în care o persoană fizică decide să depună o acțiune în instanță pentru vătămări corporale, are obligația legală de a minimiza valoarea pierderilor suferite. Această datorie este cunoscută sub numele de reducerea pierderilor.

Obligația reclamantului (victima) de a evita pierderile inutile este prevăzută  în Legea privind răspunderea civilă și instanțele din 1961. Motivarea acestui fapt este aceea că nu ar fi echitabil ca pârâtul să fie responsabil pentru costuri care ar fi putut fi rezonabil evitate. Datoria de a evita cheltuielile inutile se referă atât la daunele generale pentru durerea fizică și suferință, cât și la daunele speciale pentru pierderile financiare efectiv suferite.

Exemple de evitare a pierderilor inutile

  • Revenirea la muncă cât mai curând posibil pentru a reduce pierderea câștigurilor
  • Participarea la programări medicale relevante
  • Efectuați exerciții de recuperare medicală pentru a accelera recuperarea (dacă este recomandat)
  • Evitarea cheltuielilor inutile, acolo unde este posibil

În cazul în care nu respectați această obligativitate

Proba acestui aspect cade în sarcina pârâtului pentru a arăta faptul că reclamantul a acționat în mod nerezonabil, suferind pierderi suplimentare. În cazul în care un reclamant nu a reușit să evite pierderile inutile, acest fapt va fi considerat neglijență contributivă și pârâtul va fi considerat responsabil pentru o parte din pierderile suferite. Judecătorul va analiza pierderile suplimentare cauzate de neatenția reclamatului și va reduce în consecință despăgubirile.

Reclamantul care beneficiază de ajutorul de boală

Este incorect să presupunem că plata ajutorului de boala de către Asistența Socială este egal cu faptul că reclamantul (victima) este incapabil de muncă, de orice fel. În caz de vătămare corporală, se va verifica separat (separat de verificarea făcută de către Asistența Socială pentru a stabili dacă o persoană este într-adevăr bolnavă și incapabilă să lucreze) dacă reclamantul este în măsură să își reia munca obișnuită. De asemenea, ar trebui să căutați sfaturi juridice în legătură cu modul în care veți încerca să reveniți la un alt tip de muncă, poate chiar să obțineți o nouă calificare și cum puteți obține sprijin financiar în acest sens.