Spisanie Testamentu

Po co spisywać testament?

Po śmierci osoby, która zostawiła ważny testament obowiązuje dziedziczenie testamentowe, natomiast jeśli osoba zmarła nie sporządziła testamentu lub jest on nieważny, wtedy obowiązuje dziedziczenie ustawowe. Ma to znaczący wpływ na to, co stanie się z majątkiem danej osoby po jej śmierci.

Najważniejszym powodem do spisania testamentu jest możliwość podjęcia decyzji, co stanie się z Państwa majątkiem po śmierci. Jeśli Państwo tego nie zrobią, automatycznie będą miały zastosowanie zasady dziedziczenia ustawowego, które mogą nie pokrywać się z Państwa wolą. W Hoban Boino pomożemy Państwu dopilnować, aby Państwa wola została wypełniona.

Czy spisując testament trzeba skorzystać z pomocy prawnika?

Nie ma prawnego wymogu zobowiązującego do skorzystania z usług prawnika w celu spisania testamentu. Niektórzy postanawiają przygotować testament samodzielnie i w większości przypadków jest to zupełnie wystarczające. Jednakże, jeśli chodzi o majątek znacznej wielkości, mogą pojawić się pewne problematyczne kwestie, a wtedy konsultacja z doświadczonym prawnikiem jest jak najbardziej wskazana.

Państwa prawnik zadba o to, aby testament spełniał wszystkie ustawowe wymogi formalne wynikające z Ustawy o Sukcesji z 1957 roku. Obejmuje to upewnienie się, że Państwa testament został prawidłowo sporządzony zarówno pod względem merytorycznym, jak i wykonawczym, że wszystkie istotne zapisy ustawy zostały spełnione, a konsekwencje prawne wynikające z jego treści zostały objaśnione zrozumiałym i prostym językiem. Znajomość zagadnień prawnych umożliwi prawnikowi spełnienie Państwa oczekiwań i wyrażenie ich przy pomocy odpowiedniego języka prawniczego.

Chociaż klienci często mają już pewne wyobrażenie o tym, co i komu chcieliby przepisać, prawnik przedstawi różne dostępne rozwiązania, których klient mógł nie brać pod uwagę. Prawnik powinien ściśle współpracować z klientem, aby upewnić się, że wszystkie jego cele są należycie uwzględnione i wyrażone odpowiednim językiem prawniczym.

Podstawowe zasady dziedziczenia ustawowego

Zasady dziedziczenia ustawowego obowiązują, gdy nie ma ważnego testamentu i można je podsumować następująco:

  • Małżonek i brak dzieci - małżonek otrzyma cały majątek.
  • Małżonek i dzieci - małżonek otrzyma dwie trzecie, a dzieci jedną trzecią podzieloną w równych częściach między nimi.
  • Brak małżonka i posiadanie dzieci - każde dziecko otrzyma równą część.
  • Brak małżonka i brak dzieci - rodzice otrzymają równe części lub żyjący rodzic otrzyma cały majątek.
  • Brak rodziców, brak małżonka, brak dzieci - rodzeństwo otrzyma równe części.
  • I tak dalej do siostrzeńców, bratanków, innych krewnych i najbliższych krewnych.

Odpowiednie zabezpieczenie

Sporządzenie testamentu z Hoban Boino umożliwi Państwu wzięcie pod uwagę wszelkich specyficznych potrzeb członków Państwa rodziny i odpowiednie zadbanie o nie. Na przykład, mogą Państwo mieć troje dorosłych dzieci, z których dwoje ma stabilną sytuację finansową i chcą Państwo zapewnić szczególne wsparcie trzeciemu dziecku, które cierpi z powodu niepełnosprawności. Tymczasem zasady dziedziczenia ustawowego zapewniłyby wszystkim trojgu dzieciom równy podział. W Hoban Boino zaproponujemy Państwu najlepsze możliwe rozwiązania, dzięki którym będą Państwo mieli pewność, że Państwa najbliżsi są dobrze zabezpieczeni.

Planowanie spadkowe- podatki

Sporządzenie testamentu jest bardzo ważne przy planowaniu podatkowym i pomaga ograniczyć wysokość podatku do niezbędnego minimum. Sposób, w jaki zdecydują się Państwo rozporządzać swoim majątkiem zarówno za życia, jak i po swojej śmierci, może mieć ogromny wpływ na wysokość podatku naliczonego Państwa bliskim po Państwa śmierci. Istnieje wiele rodzajów ulg podatkowych, które mogą mieć zastosowanie do różnych części majątku spadkowego, dlatego w Hoban Boino udzielimy Państwu szczegółowych wskazówek jeszcze przed wykonaniem testamentu.

Wyznaczanie wykonawców testamentu

Kolejną korzyścią wynikającą ze sporządzenia ważnego testamentu jest możliwość wyboru, kto będzie zajmował się Państwa sprawami po śmierci. Wskazane jest, aby się nad tym dobrze zastanowić i porozmawiać z osobami, które chcieliby Państwo do tego wyznaczyć. W Hoban Boino przeanalizujemy z Państwem różne możliwości i pomożemy wybrać osobę lub osoby najbardziej odpowiednie do tego zadania.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, a my dołożymy wszelkich starań, aby Państwa majątek był jak najlepiej zabezpieczony dla dobra Państwa rodziny i bliskich.