Uzyskanie dostępu do masy spadkowej położonej poza Irlandią

Kiedy taki wniosek jest wymagany?

Jeśli zajmują się Państwo spadkiem bliskiej osoby, która zmarła w Irlandii, a posiadała majątek w innym kraju, może być konieczne złożenie wniosku do sądu zagranicznego o pozwolenie lub upoważnienie na rozporządzanie tym majątkiem.

Może to być konieczne w przypadku osób, którzy nabyły nieruchomość za granicą lub w przypadku osób, którw osiedliły się w Irlandii, ale mogą nadal posiadać nieruchomość w swoim kraju lub gdzie indziej. Proces składania takiego wniosku może się znacznie różnić w zależności od tego, gdzie znajduje się dana nieruchomość i czy istnieje ważny testament, a jeśli tak, to gdzie został sporządzony.

Jak możemy pomóc?

Aby mogli Państwo dysponować zagranicznym spadkiem po bliskiej osobie, podejmiemy odpowiednie działania dotyczące danej jurysdykcji i pomożemy Państwu przy procedurze nabycia tego majątku kontaktując się z odpowiednimi instytucjami lub, w razie potrzeby, składając oficjalny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Doradzimy Państwu na wszystkich etapach tej procedury i pomożemy w następujących kwestiach:

 • Kontaktowanie się z różnymi instytucjami, w tym finansowymi.
 • Doradztwo w zakresie wymaganej dokumentacji.
 • Przygotowywanie i składanie wymaganej dokumentacji.
 • Współpraca z profesjonalnymi tłumaczami, jeśli jest to konieczne.
 • Kontakt z prawnikami w innym kraju i gdy to konieczne udzielanie im instrukcji odnośnie składania wniosku.
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych.

W Hoban Boino nasz zespół specjalistów pomoże Państwu prawidłowo wypełnić wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i doradzi we wszelkich kwestiach związanych z zarządzaniem spadkiem Państwa bliskiej osoby z zachowaniem wszystkich terminów.

Słowniczek pojęć

 • Dziedziczenie testamentowe (Testate) - Sytuacja, w której osoba zmarła pozostawia ważny testament.
 • Dziedziczenie ustawowe (Intestate) - Sytuacja, w której osoba zmarła nie pozostawia testamentu lub testament jest nieważny.
 • Postępowanie spadkowe [probate] - Proces prawny stworzony do zarządzania majątkiem osób zmarłych.
 • Upoważnienie dla wykonawcy spadku [Grant of Probate] - Jest to dokument prawny wydany przez sąd, który umożliwia osobom bliskim zmarłego zajęcie się jego majątkiem w sytuacji, gdy istnieje ważny testament
 • Upoważnienie dla zarządcy spadku [Grant of Letters of Administration] - Jest to dokument prawny wydany przez sąd, który umożliwia bliskim zmarłego zajęcie się jego majątkiem, gdy nie ma ważnego testamentu.
 • Spadek [Estate] - Termin odnoszący się do wszystkich składników majątku, które dana osoba posiadała w chwili śmierci.
 • Oświadczenie złożone pod przysięgą [Affidavit of Law] - Dokument prawny zaprzysiężony przez niezależnego prawnika, który prowadzi praktykę w kraju zamieszkania.