Odszkodowania*

Dochodzimy dla naszych klientów odszkodowań w sprawach: wypadków drogowych, wypadków przy pracy, obrażeń odniesionych w życiu codziennym, błędów medycznych, wypadków na pokładzie samolotu lub podczas wchodzenia lub opuszczania samolotu, wypadków na budowach, wypadków na rowerze oraz wielu innych.

Współpraca z klientem

Nasi klienci zawsze i na bieżąco sa informowani o postępach w sprawie, o wszelkiej otrzymywanej korespondencji oraz o ewentualnych propozycjach ugodowych. Wszystkie decyzje w sprawie podejmowane są zawsze w porozumieniu i za zgodą klienta.

Doświadczenie

Dzieki wieloletniemu doświadczeniu w dochodzeniu odszkodowań w Irlandii oraz znajomości polskich regulacji doradzamy czy i jakie leczenie może byc prowadzone w Polsce, jakie informacje i dokumenty z Polski będa pomocne w prowadzonej sprawie, jakie informacje dadzą szansę na otrzymanie maksymalnego odszkodowania.

Zawsze kierujemy się najlepszym interesem klienta. Dysponujemy unikalną praktyczną wiedzą w organizowaniu zeznań ekspertów medycznych oraz inżynierów z terenu innych krajów, jezeli zwiększa to szanse na otrzymanie wyższego odszkodowania. Takie zeznania można organizować w formie wideokonferencji.

Dochodzmy odszkodowań na terenie Irlandii dla osób, które odniosły obrażenia w wypadkach komunikacyjnych w Polsce lub innych krajach UE, jeżeli są rezydentami na terenie Irlandii. Takie osoby mają szansę na wyższe odszkodowanie, niż to przysługujące w Polsce czy innym kraju UE.

Dysponujemy szczegółową wiedzą w sprawach dochodzenia odszkodowań z tytułu obrażeń/ wypadku na pokładzie samolotu. Są to kwestie regulowane specjalnym Rozprządzeniem UE i Konwencją Montrealską co do terminów przedawnienia, zakresu odpowiedzialności linii lotniczych oraz wysokości odszkodowań.

Najważniejsza informacja

Pamiętaj, że  w Irlandii masz dwa lata na dochodzenie odszkodowania*. To jest tak zwany termin przedawnienia. Po upływie dwóch lat od daty wypadku dochodzenie odszkodowania może być niemożliwe. Inny termin obowizujący od 2019 roku to obowiązek przesłania pisma do sprawcy informującego o zamiarze dochodzenia odszkodowania w terminie JEDNEGO miesiąca od daty zdarzenia. Należy go wysłać, nawet jak późnej zrezygnujemy z prowadzenia sprawy o odszkodowanie.