Stwierdzenie nabycia spadku- ważny testament

Gdy osoba zmarła pozostawia ważny testament, mamy do czynienia z dziedziczeniem testamentowym. Oznacza to, że jej majątek zostanie rozdzielony zgodnie z jej wolą, zapisaną w testamencie.

Pierwszy etap

Pierwszą czynnością, jaką musi podjąć osoba wyznaczona na wykonawcę testamentu, jest odnalezienie testamentu. Jeżeli wcześniej dostała ona konkretne instrukcje, nie będzie to trudne, jednak w niektórych przypadkach konieczne będzie skontaktowanie się z prawnikiem, któremu powierzono testament do przechowania. Po otrzymaniu testamentu należy zapoznać się z jego treścią i ustalić, czy będzie wymagane upoważnienie do zarządzania spadkiem (Grant of Probate). Jeśli spadek nie obejmuje żadnego majątku albo obejmuje tylko majątek wspólny, albo jego wartość jest bardzo niewielka, można całkowicie uniknąć konieczności składania wniosku o takie upoważnienie.

Jeśli jednak jest wymagane upoważnienie do zarządzania spadkiem (Grant of Probate), należy rozważyć ewentualne skorzystanie z usług prawnika, który zajmie się calą w procedurą. Jest to zasadniczo dokument prawny, przyznawany przez sąd i pozwalający na zarządzanie spadkiem.

Obowiązki wykonawcy testamentu

Jeśli spadek przedstawia jakąś znaczącą wartość, działanie w charakterze wykonawcy testamentu może być bardzo czasochłonne, a składając wniosek o upoważnienie należy podjąć szereg działań, takich jak:

  • Ustalenie wartości spadku.
  • Kontaktowanie się z różnymi instytucjami, w tym finansowymi.
  • Współpraca ze spadkobiercami.
  • Przygotowywanie i składanie różnych dokumentów do Rejestru Spadkowego (Probate Office).
  • Rozdzielenie spadku po otrzymaniu upoważnienia do zarządzania spadkiem.
  • Przygotowywanie sprawozdań finansowych.

W przypadku niektórych nieruchomości właściwe może być złożenie przez wykonawcę testamentu osobistego wniosku do Rejestru Spadkowego [probate office]. Jest to zgodne z prawem, ale ważne jest, aby każdy wykonawca chcący złożyć taki osobisty wniosek rozumiał ciężar odpowiedzialności, jaki przyjmuje na siebie decydując się na to. O ile sprawa nie jest bardzo oczywista, zazwyczaj zaleca się wcześniejszą konsultację z prawnikiem, aby upewnić się, że nie pojawią się żadne przeszkody prawne.

Jak możemy pomóc?

W Hoban Boino zdajemy sobie sprawę, że po bolesnej stracie kogoś bliskiego, zajmowanie się sprawami spadkowymi może przekraczać Państwa siły, dlatego pragniemy Państwa wspierać podczas przechodzenia przez kolejne etapy tej procedury. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z naszych usług, zadbamy, aby Państwa wniosek do Rejestru Spadkowego [probate office] został prawidłowo wypełniony i pomożemy Państwu we wszelkich kwestiach związanych z zarządzaniem spadkiem Państwa bliskiej osoby z zachowaniem wszystkich terminów.

Koszty

Jeśli chodzi o koszty postępowania spadkowego, ważne jest, aby wykonawcy testamentu pamiętali, że to na nich spoczywa obowiązek zajmowania się spadkiem, a co za tym idzie, obowiązek uzgodnienia kosztów z prawnikiem. Gdy testament dotyczy większej liczby spadkobierców, powinno się każdego z nich powiadomić o wyznaczeniu prawnika. Wysokość kosztów będzie się różnić w zależności od zakresu włożonej pracy, ale będzie to omówione i zatwierdzone jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek czynności w Państwa imieniu.