Leczenie poza Irlandią po wypadku

Każda osoba poszkodowana w wypadku ma prawo leczyć się poza Irlandią. Warto jednak zwrócić uwgę na kilka ważnych kwestii.

• Doradzamy wyjazd w celu leczenia konsultować z tutejszym lekarzem GP. Pozwoli to uniknąć ewentualnych problemów z pracodwcą co do kwestii wystawianych zwolnień chorobowych
• Doradzamy, aby wszelką diagnsotykę (zdjęcia RTG, rezonansy magenetyczne MRI, badania USG, badania specjalistyczne) przeprowadzać na zlecenie lekarza GP lub na zlecenie specjalisty. Brak takiego skierowania może skutkować na dalszym etapie dochodzenia odszkodowania kwestonowaniem ich zasadności oraz uniemożliwić dochodzenie zwrotu ich kosztów
• Doradzamy, aby wizyty u specjalistów: ortopeda, traumatolog, chirur, neurolog odbywały się tylko i wyłącznie na skutek skierowania przez lekarza GP I to niezależnie, czy takie skierowanie jest przez lekarza specjalistę wymaganie. Pozwoli to uniknąć w przyszłości zarzutów o samodiagnozowaniu się i samoleczeniu. Są to obecnie częste praktyki firm ubezpieczeniowych mające na celu zakwestionować nasze prawo do odszkodowania.

Zwrot kosztów operacji w innym kraju UE

Przepisy UE pozwalają, po spełnieniu określonych warunków, na uzyskanie zwrotu kosztów za określone procedury medyczne wykonane w innym kraju UE. Nasi klienci otrzymali zwrot za szybciej przeprowadzone prywatnie zabiegi operacyjne dotyczące np. przemieszczoncyh dysków czy też artroskopii kolana. Doradzimy jak złożyć taki wniosek. Najważniejsze, to uzyskać uprzednią zgodę na jego przeprowadzenie poza Irlandią.