Wypadek na budowie*

Każdego roku tysiące osób odnosi  mniej lub bardziej poważne obrażenia na skutek wypadków na budowie. Dzieje się tak mimo podejmowanych przez firmy budowlane starań w zakresie przeprowadzania szkoleń, lepszej kontroli i nadzoru w miejscach pracy, coraz nowocześniejszych i bezpieczniejszych maszyn i urządzeń wspomagających naszą codzienną pracę. Osoby poszkodowanie w wypadkach na budowie są narażone nie tylko na uszczerbek na zdrowiu ale także na utratę ich źródła dochodu przez okres, w którym na skutek odniesionych obrażeń pozostają niezdolne do pracy.

Wypadek na budowie czyli jaki

Wypadek na budowie to zdarzenie powodujące uszczerbek na zdrowiu na skutek jakiegoś zachowania w miejscu pracy (działania lub zaniechania), za które odpowiedzialność można przypisać pracodawcy. Przepisy bezpieczeństwa i higieny w pracy są tak skonstruowane, że pracodawca mo obowiązek wykazania, że podjął wszelkie rozsądne działania aby uniknąć lub zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadku.

Dochodzenie odszkodowania za wypadek na budowie jest możliwe, jeżeli można wykazać, że to pracodwca ponosi odpowiedzialność za wypadek, że to dany wypadek wywołał odniesione przez nas obrażenia. Pracodwaca ponosi także odpwiedzialność za zachowania innych pracowników w miejscu pracy, jeżeli te zachowania doprowadziły do wypadku.

Procesy budowlane są często realizowane przez wiele firm na jednym placu budowy. Zagrożenie powodujące wypadek i uraz może zostać wywołane przez inne firmy- nie zawsze Twojego pracodawcę. Dodatkowo, określone obowiązki dotyczące zasad bezpieczeństwa na budowie spoczywają na generalnym wykonawcy.  Doradzamy konsultacje prawną z doświadczonym prawnikiem, który prawidłowo zidentyfikuje wszystkie podmioty mogące ponosić odpowiedzialność za wypadek na budowie.

Mimo, iż definicja wypadku sugeruje, że chodzi o jakieś jednorazowe zdarzenie, w ramach wypadków przy pracy dochodzone są także odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu spowodowany nie jednorazowym zdarzeniem, ale istnieniem jakiegoś niebezpiecznego czynnika w miejscu pracy przez dłuższy okres czasu (kilka dni, tygodni, czasem nawet miesięcy lub lat). Da przykładu można wskazać: długotrwałą pracę w niezdrowej pozycji powodującą uraz pleców.

Wypadek na budowie- co należy zrobić i na co zwrócić uwagę

  • Jak zawsze przy każdym wypadku zadbać przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo, a nastęnie o swoje zdrowie.
  • Poinformować lub poprosić o poinfromowanie o wypadku osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy. Jeżeli stan po urazie na to pozwala, to poinformować o wypadku także przełożonego (foreman, manager).
  • W miarę możliwości zrobić zdjęcia miejsca zdarzenia lub poprosić o to znajomych z miejsca pracy. Dotyczy to też ewentualnych maszyn czy urządzeń mających związek z wypadkiem. Proces budowlany powoduje, że w poźniejszym czasie może okazać się utrudnione lub niemożliwe odtworzenie miejsca wypadku. Zrobienie więc zdjęć jak najszybciej jest bardzo ważne w sprawach wypadków na budowie.
  • Często bół sygnalizujący wystąpienie obrażeń pojawia się godziny lub nawet dni po wypadku, kiedy opada stres i związana z nim adrenalina. Należy odwiedzić lekarza GP nawet w sytuacji minimalnych w naszej ocenie objawów. Warto o to zadbać, nawet jeżeli ostatecznie okaże się, że nic poważnego się nie stąło i nie zdecydujemy się na prowadzenie sprawy o odszkodowanie.
  • Należy uważać na to, co zostało wpisane w protokół wypadkowy przez pracodawcę i jak spisano nasze zeznania. Bezwzględnie nie podpisywać dokumentów, z których treścią się nie zgadzamy. W razie istnienia bariery językowej należy się upewnić, że zapis odpowiada naszy zeznaniom.
  • Często w miejscach pracy zaraz po wypadku pracodawcy mogą próbować przeprowadzać brakujące szkolenia. Należy w nich uczestniczyć na polecenie pracodawcy, ale bezwzględnie należy wpisać dokładną datę to protokołu ze szkolenia, która potwierdza rzeczywisty dzień, kiedy szkolenie odbyto.
  • Nie należy podpisywać żadnych oświadczeń przyznających się do winy czy odpowiedzialności za wypadek. Odradzamy tego i rekomendujemy konsultację z prawnikiem. Dotyczy to także postępowań dyscyplinarnych w miejscu pracy już po wypadku. Nasza kancelaria doradza we wszystkich aspektach prawa pracy mających związek z wypadkiem w pracy
  • zachęcamy do kontaktu z nami i uzyskania porady prawnej w sytuacji, gdy pracodawca oferuje wyższe wynagrodzenia, gwarancje wieloletniego zatrudneinia itd w zamian za niezgłaszanie wypadku na budowie

Wypadek na budowie- raport

Pracodawca ma obowiązek sporządzić raport z wypadku. Obowiązkiem poszkodowanego pracownika jest upewnienie się, że wypadek został zgłoszony do przełożonych. W razie wątpliwości warto wysłać sms, informację w mediach społecznościowych lub e-mail o samym fakcie wystąpienia wypadku, aby mieć ewentualny dowód zgłoszenia. To, czy później pracodawca sporządzi raport, to już kwestia, za którą odpowiada sam pracodawca. Nie należy podpisywać naszych zeznań ani żadnej części raportu, z którą się nie zgadzamy lub której nie rozumiemy. W sytuacji, gdy pracodawca odmówi wprowadzenia do raportu lub naszych zeznań żądanych zmian należy odmówić podpisu i dodatkowo jeżeli pracodawca w miarę szybko nie przestawi poprawionego dokumentu, warto na piśmie (wystarczy email lub inna forma kontaktu pisemnego) zgłosić nasze uwagi. Pozwoli to uniknąć w przyszłości nieporozumień i ułatwi dowodzenie, dlaczego dany raport nie został przez nas podpisany.

Wypadek na budowie- leczenie

Poza ewidentnymi przypadkami, gdzie powaga urazu powoduje, że od razu udajemy się do lekarza, szpitala lub zabiera nas tam karetka, część mniej poważnych urazów ujawnia się dopiero po godzinach, a nawet dniach, kiedy opada stres i adrenalina. Warto zgłaszać nawet najmniejsze problem od razu w chwili ich wystąpienia, nawet jeżeli w przyszłości okaże się, że nie jest nam nic poważnego i sprawa o odszkodowanie z tego lub innego powodu nie będzie prowadzona. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której firma ubezpieczeniowa i jej prawnicy będą twierdzić, że wystapienie bólu po kilku/ kilkunastu dniach było spowodowane innym urazem, nie związanym z danym wypadkiem. Pozwoli to także lekarzom, jeżeli będą mieć wiedzę o tych początkowych nawet najmniejszych dolegliwościach, przypisać określone problemy zdrowotne jako konsekwencje danego wypadku.

Należy pamiętać, że lekarz firmowy zwykle nie jest od leczenia nas ale od oceniania naszego stanu zdrowia i zdolności do pracy, a precyzyjnie zdolności do powrotu do pracy. Należy więc przemyśleć i kierować się zdrowym rozsądkiem w korzystaniu po wypadku tylko z oceny takiego lekarza zorganizowanego przez pracodawcę.

Kolejna ważna kwestia- nie należy organizować wizyt lekarskich u specjalistów oraz diagnsotyki w postaci zdjec RTG czy rezonansu magnetycznego bez skierowania od lekarza rodzinnego. W wielu krajach UE jest to możliwe, ale w Irandii nie jest praktykowane. Zachecamy do skorzystania z naszej porady przed podejmowaniem takiej diagnostyki czy specjalistycznego leczenia, aby uniknąc zarzutów w przyszłości, że sami podejmujemy leczenie działąjąc wbrew poradom leakrza rodzinnego lub bez jego wiedzy. Może to mieć niestety bardzo negatywny wpływ na ewentualną sprawę o odszkodowanie. Oczywiście nie ma to znaczenia w sytuacji, kiedy chodzi o poważne zagrożenie naszego zdrowia- kiedy liczy się czas. Warto jednak w miarę możliwości zawsze konsultować nasze leczenie z lekarzem GP.

Dla obcokrajowców, często pojawia się kwestia powrotu do rodzinnego kraju celem leczenia. Więcej o tym, na co zwracać uwagę można przeczytać w leczenie poza Irlandią.

Wypadek na budowie- wynagrodzenie

Pracodawca nie ma obowiązku płacenia wynagrodzenia pracownikowi będącemu na chorobowym na skutek wypadku w pracy, chyba że wynika to z umowy o pracę. Cześć umów o pracę zawiera postanowienia o płatności wynagrodzenia przez określoną liczbę tygodni po wypadku. Odradzamy podpisywania bez konsultacji z prawnikiem jakichkolwiek dokumentów związanych z wypadkiem w pracy przedstawianych przez pracodawcę, jako warunek wypłaty wynagrodzenia. Niektórzy pracodawcy przez określony czas decydują się na wypłatę wyrówanania pomiędzy świadczeniem otrzymywanym z Social Welfare a normalną tygodniówką. Ważne, aby ubiegać się o świadczenie z Social Welfare o nazwie injury benefit. Więcej o przysługujących świadczeniach można przeczytać tutaj.

Pracownicy budowlani są także obowiązkowa członkami CWPS-Construction Workers Pension Scheme czyli Funduszu Emerytalnego Pracowników Sektora Budowlanego. Fundusz ten pozwala oszczędzać nie tylko prywatnie na przyszłą emeryturę ale zapewnia on także wypłatę świadczeń na wypadek choroby . Obecnie kwota świadczenia z tego funduszu dla pracownika na zwolnieniu chorobowym wynosi  €44.00 dziennie (€220.00 tygodniowo). Kwoty te są płatne niezależnie od świadczeń przysługujących z Social Welfare. Najszybciej sprawdzą Państwo czy są członkami tego fudnuszu poprzez zweryfikowanie, czy na payslipie pojawia się cotygodniowe potrącenie na CWPS.

Wypadek na budowie- kiedy rozpocząć sprawę o odszkodowanie

Doradzamy jak najszybsze skontaktowanie się z prawnikiem zaraz po tym, jak osoba poszkodowana zadbała o swoje zdrowie. Jest to ważne, ponieważ zgodnie z Ustawa o Odpowiedzialności Cywilnej i Sądach, list informujący o obrażeniach oraz o chęci dochodzenia odszkodowania powinien zostać wysłany do sprawcy szkody w ciągu JEDNEGO miesiąca od daty zdarzenia. Zaniechanie tego może mieć wpływ na samą sprawę oraz na zasadzenie kosztów prawnych. Nasza kancelaria wyśle taki list z zachowaniem terminu kiedy tylko otrzymamy od Państwa pełnomocnictwo przed upływem tego terminu lub wcześniej, jeżeli uznamy, że jest to konieczne dla ochrony Państwa interesów.

Wbrew poradom niektórych, nie należy czekać z rozpoczęciem sprawy do czasu zakończenia leczenia. List informujący o obrażeniach wysłany do sprawcy ma chronić interesy osoby poszkodowanej i nie oznacza obowiązku dochodzenia odszkodowania. Należy ODRÓŻNIĆ ten termin od terminu przedawnienia (statute of limitations) który w większości spraw o odszkodowanie za urazy wynosi dwa lata. Ten termin będzie miał zastosowanie- osoba poszkodowana będzie miala dwa lata na formalne wszczęcie sprawy (lub rezygnację) kiedy list informujący zostanie wylany w terminie jednego miesiąca.