Planowanie i doradztwo spadkowe

Wniosek o ustanowienie stałego pełnomocnictwa [Enduring Powers of Attorney Applications]

Pełnomocnictwo (POA) [Power of Attorney] to dokument przygotowany, aby udzielić jakiejś osobie prawa do reprezentowania innej osoby lub do podejmowania w jej imieniu działań w określonym celu przez określony czas. Dobrym przykładem jest sytuacja, w której osoba przebywająca za granicą wyznacza kogoś w Irlandii do zajmowania się jej sprawami na czas jej pobytu za granicą. Jednakże po powrocie do Irlandii pełnomocnictwo (POA) [Power of Attorney] może zostać odwołane, co powoduje przywrócenie uprawnień do zajmowania się własnymi sprawami przez daną osobę.

Stałe pełnomocnictwo (EPA) [Enduring Power of Attorney] analogicznie ma na celu udzielenie jednej osobie upoważnienia do reprezentowania innej osoby. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że nie obowiązuje ono od razu, ale może zacząć obowiązywać później, w nieokreślonym terminie, gdy dana osoba utraci sprawność umysłową. Dana osoba może zechcieć przygotować EPA, jeżeli zdiagnozowano u niej jakąś chorobę lub jeśli chce zapewnić sobie komfort psychiczny, że gdyby cokolwiek jej się stało, jej sprawami będzie zarządzać konkretny członek rodziny lub bliska osoba.

W celu przygotowania ważnego EPA należy skonsultować się zarówno z lekarzem, jak i prawnikiem. Ma to na celu potwierdzenie, że w momencie podpisywania dokumentu jest się osobą poczytalną, a także upewnienie się, że w pełni rozumie się skutki prawne jego sporządzenia.

EPA zacznie obowiązywać dopiero gdy zostanie zarejestrowane, a Państwa prawnik będzie bezpiecznie przechowywał dokumentację do czasu, gdy nie będą Państwo już w stanie samodzielnie zajmować się swoimi sprawami. Gdy Państwa prawnik zostanie o tym poinformowany, złoży wniosek do Sądu Najwyższego o zarejestrowanie EPA, po czym wybrana przez Państwa osoba lub osoby otrzymają pełnomocnictwo do działania w Państwa imieniu.

Dla niektórych klientów przygotowanie EPA stanowi ważną część planowania spadkowego. W Hoban Boino chętnie doradzimy Państwu odnośnie EPA, tak aby zabezpieczyli się Państwo na przyszłość.

Wnioski o nadzór sądowy [Wardship Applications]

W przypadku braku stałego pełnomocnictwa [Enduring Power of Attorney], gdy dana osoba staje się niepoczytalna i nie jest już w stanie samodzielnie kierować swoimi sprawami, jej rodzina lub najbliżsi krewni mogą wystąpić do Sądu Najwyższego o nadzór sądowy [wardship of court].

Takie wnioski mogą okazać się bardziej skomplikowane niż wnioski EPA i są na ogół ostatecznością, gdy ktoś niespodziewanie staje się niezdolny do samodzielnego zajmowania się swoimi sprawami ze względu na chorobę lub podeszły wiek, które mają wpływ na jego poczytalność. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i ustanowienia nadzoru sądowego, zostanie powołany specjalny komitet, który będzie zajmował się sprawami takiej osoby.

Podobnie jak w przypadku EPA, celem ustanowienia nadzoru sądowego jest zapewnienie odpowiedniego zarządzania sprawami osobistymi i finansowymi osób, które utraciły sprawność umysłową. Wnioski o ustanowienie nadzoru sądowego również są składane do Sądu Najwyższego, a osoba składająca wniosek musi dostarczyć szereg dokumentów na poparcie swojego przekonania, że dana osoba nie jest już w stanie zajmować się swoimi sprawami. W Hoban Boino doradzimy Państwu odnośnie kluczowych aspektów takiego wniosku i pomożemy Państwu zatroszczyć się o potrzeby bliskiej osoby.