employment_law-prawo_pracy-hoban-boino-solicitors

Pracownicy agencyjni i zwolnienie z pracy – wskazanie właściwego pozwanego

Pracownicy agencyjni i bezpodstawne zwolnienie z pracy – Znaczenie wskazania właściwego pozwanego

Niedawna sprawa rozpatrywana przez Workplace Relations Commission pokazała trudności, jakie mogą pojawić się w przypadku, gdy pracownik agencji składa skargę o bezpodstawne zwolnienie i wskazuje nieprawidłowego pracodwcę, jako pozwnego.

Kontekst

W sprawie An Agency Worker v An Employment Agency (ADJ-00019796) skarżąca została zatrudniona przez pozwaną agencję w dniu 24 października 2016 r. na stanowisku Healthcare Assistant u klienta pozwanej agencji. Pracownica została zwolniona ze swojego stanowiska w dniu 26 października 2018 r., a następnie złożyła wniosek przeciwko agencji zatrudnienia o bezpodstawne zwolnienie z pracy. Agencja zaprzeczyła, że doszło do jakiegokolwiek zwolnienia, ponieważ pomimo tego, że kobieta ta pracowała w placówce medycznej, to jednak jej oficjalnym pracodawcą pozostawała agencja, u której wciąż widniała jako pracownik.

Utrata zaufania

Podczas wykonywania obowiązków w placówce medycznej w dniu 22 października 2018 r. doszło do incydentu, który doprowadził do utraty zaufania między placówką a pracownicą. Po tym incydencie nie życzyli oni już sobie, aby skarżąca dalej pracowała w tym konkretnym miejscu. Zostało to zasygnalizowane zarówno jej, jak i pozwanej agencji. Skarżąca nadal figurowała na liście pracowników agencji, a ta podejmowała próby przeniesienia jej do innego miejsca, które byłoby dla niej odpowiednie. Ponadto pozwana agencja złożyła skarżącej kilka ofert pracy zmianowej, z których część przyjęła, a część nie. Na początku lutego 2019 r. manager pozwanej agencji rozmawiał ze skarżącą, która potwierdziła, że podjęła pracę gdzie indziej, jednak nigdy nie złożyła oficjalnej rezygnacji. W trakcie tej rozmowy telefonicznej padły również zarzuty o bullying przeciwko managerowi pozwanej agencji.

Decyzja

Po rozpatrzeniu argumentacji obu stron, sędzia stwierdził, że w tej sprawie dochodzenia roszczenia o bezpodstawne zwolnienie, błędnie wskazano stronę pozwaną. Zgodnie z art. 13 ustawy o bezpodstawnych zwolnieniach z 1993 r., to zatrudniający (w tym przypadku placówka medyczna) jest właściwym pozwanym we wszelkich takich roszczeniach składanych do Workplace Relations Commission. Z tego powodu roszczenie nie było zasadne.

Kwestia kluczowa

Jeśli jesteś pracownikiem agencyjnym i uważasz, że zostałeś niesłusznie zwolniony, powinieneś rozważyć zasięgnięcie porady prawnej. Najprawdopodobniej stroną odpowiedzialną za twoje zwolnienie jest firma/pracodawca, do której zostałeś wysłany przez agencję. Istnieją jednak jeszcze inne aspekty, w których zasadne będzie wskazanie agencji jako podmiotu odpowiedzialnego. W związku z tym może się zdarzyć, że zarówno agencja, jak i firma/pracodawca, do której zostałeś/aś skierowany/a, aby wykonywać pracę, zostaną w Twoim przypadku uznani za strony odpowiedzialne.