umowa franki

Jakiej wysokości alimentów mogę się spodziewać

Maksymalna wysokość alimentów w Irlandii to kwota 650 na osobę na tydzień na osobę nie zależnie czy dotyczy to stron będących w związku małżeńskim  czy w związkach partnerskich. W przypadku rozpadu związku małżeńskiego jedno z małżonków może dochodzić alimentów zarówno na utrzymanie siebie jak i osób zależnych. Jeżeli przychody współmałżonka nie są wystarczające sprawa jest rozpatrywana przez sad okręgowy, który ustala poziom alimentów w drodze orzeczenia separacji lub rozwodu.

Inna jest sytuacja gdy dochodzi do rozpadu związku partnerskiego. Strony mogą dochodzić alimentów wyłącznie na osoby zależne (dzieci) przed sadem rejonowym. W takiej sytuacji, każda ze stron wypełnia oświadczenie przychodów i wydatków(Statement of Means & Welfare). Dokument ten wraz z dowodami musi być  przygotowany i poświadczony przed data rozprawy w celu ułatwienia negocjacji i dojścia do ugody przed wejściem stron na salę rozpraw. Nadrzędnym celem jest uzgodnienie satysfakcjonującego obie strony poziomu alimentów bez konieczności narzucania danej kwoty przez sędziego.

W przypadku kiedy strony nie mogą dojść do ugody sędzia ustala wysokość na podstawie kalkulacji kosztów niezbędnych do utrzymania dziecka, odlicza zasiłek wychowawczy i różnicę dzieli proporcjonalnie do przychodów obojga rodziców. Nie jest to jednak sztywny schemat i sędziowie często maja różne style i metody oceniania tych proporcji.