Dobre czasy dla frankowiczów

Nadszedł dobry czas dla frankowiczów – sądy wydają coraz więcej orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców.

To dobry moment, aby podjąć konkretne działania w celu dochodzenia zwrotu kwot nienależnie wpłaconych do banku.

Poniżej przykładowe prawomocnie wygrane przez kredytobiorców postępowania:

  1. unieważnienie umowy:
    1. 2 161 749,40 zł do zwrotu dla kredytobiorców – Wyrok SA w Warszawie z dnia 31 stycznia 2019 r., sygn. I ACa 7/18 (kredyt na kwotę około 2 100 000,00 zł);
    2. 25 258,40 zł oraz 20 756,82 CHF do zwrotu dla kredytobiorcy – Wyrok SA w Warszawie z dnia 10 lipca 2019 r., sygn. akt III C 299/15;
  2. odfrankowienie kredytu:
    1. 61 942,48 zł do zwrotu dla kredytobiorców – Wyrok SO w Łodzi z dnia 24 grudnia 2018 r., sygn. III Ca 1969/17.

Odfrankowienie poparł również Sąd Najwyższy:

  1. wyrok z dnia 4 kwietnia 2019 r., sygn. ​III CSK 159/17
  2. wyrok z dnia 9 maja 2019 r., I CSK 242/18

Umożliwiamy Państwu udzielenie pełnomocnictwa na terenie Irlandii bez konieczności podróżowania do Polski. Prowadzenie postępowania nie wymaga Twojej osobistej obecności w Polsce.

Współpracę rozpoczynamy od dokonania przez nas bezpłatnej analizy umowy kredytu i wskazania czy istnieje możliwość dochodzenia roszczeń od banku. Klienci umowy dostarczają mailowo– zapraszamy do kontaktu. Prześlij umowę na adres info@hbsolicitors podając w tytule: NALIZA UMOWY [IMIĘ, NAZWISKO]