Wypadek drogowy z nieubezpeczonym sprawcą

Co się dzieje kiedy wypadek drogowy spowodował nieubezpieczony sprawca lub sprawca jest nieznany?

Kiedy już dochodzi do wypadku, to zwykle mamy nadzieję, że sprawca pozostanie na miejscu zdarzenia i dojdzie do wymiany danych kontaktowych i numeru polisy ubezpieczeniowej, która okaże się ważna.  Niestety nie zawsze tak jest. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje, co w sytuacji, gdy sprawca jest nieubezpieczony lub nieznany (np. ucieknie z miejsca wypadku), a doszło do uszkodzenia pojazdu lub wystąpiły obrażenia osobiste. MIBI

The Motor Insurers’ Bureau of Ireland (MIBI) zostało ustanowione prz rząd irlandzki w 1955 i obecnie jego działalność reguluje specjalna Umowa z 2009 roku. Podstawowym zadaniem MIBI jest naprawa szkód osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych sprawców.

Jak MIBI może pomóc

Co do nieubezpieczonych sprawców, wspomniana Umowa MIBI zapewnia następujące:

  • odszkodowanie za obrażenia osobiste wywołane wypadkiem drogowym spowodowanym przez nieubezpieczonego sprawcę;
  • odszkodowanie za uszkodzenia pojazdu/mienia kiedy domniemany sprawca może zostać zidentyfikowany poprzez ważny numer rejestracyjny;
  • w sytuacji, kiedy pojazd sprawcy nie może zostać zidentyfikowany, MIBI nie jest zobowiązane do zapłaty odszkodowania za uszkodzony pojazd/mienie, chyba że doszło do poważnych obrażeń osobistych w tym samym wypadku.

Co do nieustalonych sprawców, wspomniana Umowa MIBI zapewnia następujące:

  • odszkodowanie za obrażenia osobiste wywołane wypadkiem drogowym spowodowanym przez nieznanego sprawcę;.
  • Umowa nie zapewnia prawa do odszkodowania za uszkodzone mienie, chyba, że doszło do poważnych obrażeń osobistych w tym samym wypadku.

Co należy zrobić

Osoba poszkodowania w wypadku z udziałem nieubezpieczonego lub nieznanego sprawcy powinna zebrać natychmiast jak najwięcej szczgółów i skontaktować się z Garda. Doradzamy także natychmiastowy kontakt z prawnikiem., który będzie w stanie doradzić, jakie niezbędne kroki należy podjąć.