Co zrobić, kiedy zarobki lub godziny pracy zostają zredukowane?

W sytuacji, kiedy pracodawca doświadcza spowolnienia gospodarczego, lub jeżeli jest mniej pracy do wykonania, może zaproponować obniżenie wynagrodzenia, lub redukcję godzin pracy. Jeżeli pracodawca poinformuje, że nie jest w stanie kontynuować zatrudnienia na obecnych warunkach, trzeba bardzo uważnie rozważyć prośbę swojego pracodawcy. W tej sytuacji osoba zatrudniona powinna zapytać pracodawcę o szczegóły dotyczące ograniczeń aktywności biznesowej.

Redukcja godzin pracy i wynagrodzenia

Jeżeli pracodawca poprosi o pracę w mniejszym wymiarze godzin, lub obniży wynagrodzenie, to będzie oznaczało zmianę umowy o pracę. Wszelkie zmiany w umowie o pracę muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane zarówno przez pracownika, jaki i przez pracodawcę.

Jeżeli osoba zatrudniona otrzyma dokument zawierający zamiany do kontraktu zatrudnienia i nie wyraża na to zgody, to nie podpisanie tego dokumentu może okazać się niewystarczające. W takich okolicznościowych osoba zatrudniona powinna zwrócić się do pracodawcy na piśmie ze wskazaniem, dlaczego odmawia przyjęcia tych zmian, a co za tym idzie podpisania tego dokumentu.

Podejmując decyzję, czy wyrazić zgodę czy też nie, na wykonywanie pracy w zredukowanym wymiarze godzin lub obniżonym wynagrodzeniu należy wziąć pod uwagę szereg kwestii:

  • Redukcja wynagrodzenia- jakie mogą być tego konsekwencje- gotówka i podatki, oraz opłacenie czynszu lub kredytu hipotecznego
  • Planowanie godzin pracy- skrócenie czasu pracy może być pozytywne dla pracownika, oraz jego rodziny, np. pracując jeden dzień w tygodniu mniej lub 2 godziny krócej każdego dnia.
  • Kryzys w biznesie- jakie prawo ma osoba zatrudniona. Jeżeli pracownik nie zaakceptuje skróconego czasu pracy lub obniżonego wynagrodzenia pracodawca ma prawo zdecydować o zwolnieniu takiego pracownika.

Osoba zatrudniona powinna poprosić swojego pracodawcę o podanie pisemnych szczegółów tej proponowanej zmiany w umowie o pracę, uwzględniając w tym datę ponownego rozpatrzenia proponowanych zmian. Pracownik powinien odpowiedzieć na piśmie, a w sytuacji, kiedy zamierza zaakceptować zmianę, powinien podkreślić, że akceptacja jest tymczasowa. Pismo to powinno zawierać dokładną datę, do kiedy obowiązuje tymczasowa akceptacja pracownika na zmiany wprowadzone do umowy o pracę. W wyznaczonym dniu, kiedy weryfikowane będą zmiany wprowadzone do kontraktu, można ponownie rozpatrzeć umowę i powrócić do pierwotnych warunków umowy.

Jeżeli pracownik nie wyraża zgodny na skrócenie czasu pracy lub redukcję wynagrodzenia

Jeżeli pracodawca zaproponuje skrócenie czasu pracy lub obniżenie wynagrodzenia, mamy do czynienia ze zmianą warunków zatrudnienia. Osoba zatrudniona może wyrazić zgodę na redukcje godzin, czy też płacy zgodnie z powodami opisanymi powyżej.

Jeżeli natomiast osoba zatrudniona nie wyraża zgodny na zaproponowane przez pracodawce redukcje, ma do wyboru kilka opcji:

  • może złożyć skargę do Workplace Relations Commission na podstawie ustawy Industrial Relations Acts 1969-2015. Zgodnie z tym ustawodawstwem, jeżeli pracodawca nie wyrazi zgody na to, aby sprawa była słuchana i rozpatrywana przez arbitra WRC, wtedy sprawa może zostać skierowana do Labour Court.
  • jeżeli osoba zatrudniona potwierdzi, że chce kontynuować zatrudnienie na warunkach, jakie panowały wcześniej i nie wyraża zgodny na zmiany, pracodawca może zdecydować o zwolnieniu pracownika. Jeżeli pracownik zostanie zwolniony w takich okolicznościach może kwalifikować się do złożenia wniosku o niezgodnym z prawem zwolnieniu z miejsca pracy. W sytuacji, kiedy pracodawca nie będzie w stanie udowodnić, że w tym czasie dochodziło do zwolnień, w trakcie których przestrzegano uczciwych procedur, zwolnienie to może zostać uznane za niezgodne z prawem. Sąd oceni postęowanie rpacodawcy, trudną sytuację w biznesie, rzeczywistą koniecznośc zmian- ich proporcjonalność do sytuacji, rozsądek pracownika i podane powody odmowy akceptacji zmian itp
  • jeśli pracodawca nalega na skrócenie czasu pracy lub obniżenie wynagrodzenia, pracownik może uznać, że nie ma innego wyjścia, jak tylko zrezygnować i złożyć wniosek o konstruktywne zwolnienie z pracy (zwolnienie z pracy z winy pracodwcy), ponieważ pracodawca naruszył warunki umowy o pracę. Zanim, jednak pracownik zdecyduje się na podjęcia takich kroków, powinien zasięgnąć szczegółowej porady prawnej, ponieważ udowodnienie zasadności konstruktywnego zwolnienia z pracy może okazać się niezwykle trudne
  • w sytuacji, kiedy osoba zatrudniona uzna, że obniżenie wynagrodzenia, lub też redukcja godzin pracy stanowi naruszenie umowy o pracę, może dochodzić roszczeń z tytułu umowy przed sądami cywilnymi.