Pracownik w izolacji- decyzja samodzielna lub nakaz pracodawcy

Izolacja- decyzja pracodawcy

Pracodawcy są zobowiązani do kierowania się wytycznymi HSE i nie powinni nakazywać pracownikom pozostanie w domu, jeżlei nie jest to wymagane wytycznymi HSE.

W sytuacji, gdy pracodawca wysyla pracownika do domu, lub nakazuje mu zostać w domu wbrew aktualnym wytycznym HSE, to być może taki pracodwca będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Doradzamy, aby pracownik na piśmie (email, social media, sms) skontaktował się z pracodawcą i potwierdził, że nakazano mu zostać w domu bez wyraźnej do tego podstawy i mimo chęci wykonywania pracy). Później przyjdzie czas na ocenę sytuacji, gdy powstanie problem z dochodami (różnica między wynagrodzeniem a świadczeniami Social Welfare- zgodnie z poniższą informacją). Na taką skargę do sądu pracy WRC będzie 6 miesięcy od końca tygodnia, w którym miało zostać zapłacone wynagrodzenie.

Pracodawca mimo wszystko nakazuje pozostanie w domu

W sytuacji, gdy pracodawca mimo wszystko nakazuje pracownikowi samo-izolację celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (nie wynika to z akatualnych wytycznych HSE) to taki pracownik zostanie uznanany jako wysłany na tymczasowy przymusowy urlop bezpłatny. Taka osoba powinna skotnaktować się z Social Welfare, najlpiej poprzez mywelfare.ie, celem ubiegania się o: Jobseeker’s benefit lub zapomogę Supplementary Welfare Allowance. Właściwe aplikacje do pobrania tutaj:

Pracownik sam decyduje o izolacji

W sytuacji, gdy to pracownik w obawie o własne zdrowie oraz zdrowie innych decyduje sie na izolację i nie stawia się do pracy, to jedyna droga pozwalajaca ubiegać sie o pomoc finansową w formie świadczeń to kontakt telefoniczny z lekarzem GP (i poinformowanie pracodawcy o niestawiennictwie w pracy zgodnie z wewnętrznymi procedurami, z uwagi na stan zdrowia). Należy przedyskutować sytuację i zagrożenie i otrzymać zwolnienie chorobowe, co bedzie podstawą do ubiegania się o świadczenia illness benefit. Proszę z lekarzem GP przedyskutować swoją sytuację, zagrożenia, objawy, inne wsytępujące u was schorzenia.

W obecnej sytuacji nie ma niestety podstaw do domagania się wynagrodzenia od pracodawcy lub uzyskania świadczen z Social Welfare w sytuacji podjęcia samodzielnej decyzji o izloacji, jeżeli nie zostanie do potwierdzone decyzją lekarza.